Coaching

Coaching som en Privat-Professionel Konsultation – en anden slags samtale

Hos Kommunikationskonsulenterne bruger vi betegnelsen Privat Professionel Konsultation i stedet for ordet coaching, fordi vi mener, det er en mere præcis betegnelse.

Den Privat-Professionelle Konsultation er ikke terapi og ikke supervision. Den Privat-Professionelle Konsultation er en samtale, der forbinder de private og de professionelle historier, konflikter og relationer i en persons liv.

Sammenhængen mellem vores private liv og vores professionelle liv er ofte flydende og sammenvævet. Når vi ikke kan udrede hvad et givent problem egentligt handler om, kan det opleves som hovedpine, kvalme og nedsat appetit, søvnløshed, tanker der kredser og kredser, nedtrykthed, ændret adfærd o.lign.
Forsøger vi at kategorisere det som et problem, der hører til i den kontekst, der handler om arbejdspladsen, mærker vi måske en uro, som om problemet alligevel ikke helt passer i denne kasse. Putter vi det så i kategorien privat eller personligt, giver det måske slet ikke mening. Hvor hører det så egentligt hjemme henne? Og når vi efterfølgende ikke kan sætte det ind i den rigtige kontekst, bliver vi handlingslammede. Det bliver ét stort sammenfiltret garnnøgle.

I den Privat-Professionelle Konsultation anskues problemet eller symptomet fra flere kontekster. Der er ikke nødvendigvis vandtætte skodder mellem vores privatliv og vores professionelle liv. I den Privat-Professionelle Konsultation søger vi at skabe klarhed over hele personens liv ved at undersøge det sammenvævede felt mellem private og professionelle selvberetninger.

Ydelser
Om Kommunikationskonsulenterne
Kontakt
Kommunikation
Konflikthåndtering
Assertion
Formidling
Den svære samtale
Coaching
Stresshåndtering
Leder- &
medarbejderudvikling
Proceskonsultation
Kommunikationskonsulenterne - Korupskovvej 9B - 8550 Ryomgård - cclarsen@mail.tele.dk - 4031 1010