Hvad står vi for?

I vores arbejde med udvikling og forandring søger vi til stadighed at finde den mindste ændring, der vil skabe den største forandring.

Vi ved at modstand mod forandring er individets måde at bevare sin identitet. Derfor er den vigtigste faktor for at skabe forandring at skabe stabilitet/ikke-forandring. Vi arbejder således med at skabe en forskel, der gør en forskel for at individet/organisationen/kulturen kan skabe en ny identitet.
Vores mål er at skabe den størst mulige adfærdsændring med den mindst mulige påvirkning gennem en tilpas forstyrrelse.


Sprogliggørelse

Sproget er grundstenen i al kommunikation og rummer derved kraften til forandring og udvikling.
Vi arbejder med sproget som en tilpas forstyrrelse. Ved hjælp af en tilpas sproglig forstyrrelse er det muligt at udfordre vanetænkning og uhensigtsmæssig adfærd.


Operationalisering

Konkret, ny adfærd kræver nye handlemuligheder, og for at indarbejde ny adfærd kræves øvelse.
Vi operationaliserer teori ved træning og gentagelse i konkrete øvelser, så nye tanker og indsigter bliver til ny adfærd. Vi skaber derved blivende, operationelle adfærdsændringer.
Vi skaber blivende, operationelle adfærdsændringer hos det enkelte menneske. Ved at skabe forandringer hos medarbejderen skaber vi forandringer i hele organisationen.


Sjov

Læring og forandring er sjovest når det er sjovt!
Vi arbejder med modstand frem for mod den. Når vi arbejder med forandring, gør vi det sjovt ved at veksle mellem teori og metode, øvelse, leg, samtale og mentalt drøvtyggeri.Ydelser
Om Kommunikationskonsulenterne
Kontakt
Hvad står vi for?
Hvem er vi?
Vores Mission
Referenceliste
Kommunikationskonsulenterne - Korupskovvej 9B - 8550 Ryomgård - cclarsen@mail.tele.dk - 4031 1010